Torthaí Nialasacha

De réir alt 12 den Acht um Brústocaireacht a Rialáil 2015, caithfidh tú clárú agus tuairisceán ar ghníomhaíochtaí brústocaireachta a chur isteach laistigh de 21 lá ó dheireadh na chéad tréimhse iomchuí ina seolann tú gníomhaíochtaí brústocaireachta más rud é go bhfuil tú ag seoladh gníomhaíochtaí brústocaireachta.

A luaithe is a chláraíonn tú, tá oibleagáid ort tuairisceáin a chur isteach ag deireadh gach tréimhse iomchuí.

Tugtar soiléiriú i bhfo-alt 12(3) den Acht: “Más rud é nár sheol an duine cláraithe aon ghníomhaíochtaí brústocaireachta sa tréimhse a chuimsíonn an tuairisceán, luafar an méid sin sa tuairisceán”.

Dá bhrí sin, más rud é go bhfuil tú cláraithe agus nár sheol tú aon ghníomhaíochtaí brústocaireachta sa tréimhse tuairisceáin is déanaí, beidh oibleagáid ort fós “toradh nialasach” a chur isteach.  Féach thíos chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi conas toradh nialasach a dhéanamh.

Iarmhairtí a bhaineann le neamh-chomhlíonadh

Ní i bhfeidhm fós atá na forálacha forfheidhmithe atá i gCuid 4 den Acht um Brústocaireacht a Rialáil. Táthar ag súil leis go dtosóidh siad tar éis na chéad bhliana atá an tAcht i bhfeidhm. A luaithe is atá siad tosaithe, beidh na hiarmhairtí seo a leanas i bhfeidhm.

Is sárú ar an Acht um Brústocaireacht a Rialáil 2015 í mainneachtain tuairisceán a chur isteach, lena n-áirítear toradh nialasach. Féadfar sáruithe den sórt sin a ionchúiseamh faoi alt 20(2) den Acht agus dlífear, ar an duine a chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme C a chur air nó uirthi (uasfhíneáil €2,500).*

D’fhéadfadh go bhfaigheadh an duine cláraithe fógra íocaíochta socraithe de shuim €200 má chuireann sé nó sí tuairisceán isteach go déanach (lena n-áirítear toradh “nialasach”). Má íoctar an íocaíocht shocraithe faoin dáta atá sonraithe ar an bhfógra, ní thionscnófar ionchúiseamh i dtaca leis an gcion.

Má tá tú cláraithe, dá bhrí sin, tá sé tábhachtach go gcuireann tú do thuairisceán ar ghníomhaíocht brústocaireachta (bíodh sé ina thoradh nialasach nó ná bíodh) isteach faoin spriocdháta.

Má bhíonn aon cheisteanna agat faoi cheanglais an Achta, moltar duit na Treoirlínte do dhaoine a sheolann gníomhaíochtaí brústocaireachta a léamh. Mura mbíonn tú cinnte fós, déan teagmháil linn ag info@lobbying.ie.

TUILLEADH FAISNÉISE: Conas toradh nialasach a dhéanamh

Tá sé simplí toradh nialasach a dhéanamh. A luaithe a logálann tú isteach i do phainéal rialaithe ag www.lobbying.ie/login, féach ag barr an scáileáin ar dheis le haghaidh cnaipe a bhfuil “Toradh Nialasach” marcáilte air.

 

Má scoir tú den bhrústocaireacht go buan, tabhair faoi deara go bhféadfaidh tú an méid sin a chur in iúl dúinn ach cliceáil ar an gcnaipe ar do phainéal rialaithe. Luafaimid ar d’iontráil sa chlár gur scoir tú den bhrústocaireacht agus ní bheidh ort tuairisceáin a chur isteach a thuilleadh. Ná déan an beart sin ach sa chás go bhfuil tú cinnte gur scoir tú den bhrústocaireacht agus nach dtabharfaidh tú faoi aon ghníomhaíochtaí brústocaireachta amach anseo.