Conas Tuairisceán a Dhéanamh

Download

This How-To is available to download in PDF format

Déan na bearta seo a leanas chun clárú mar dhuine atá bainteach le Brústocaireacht. Is féidir leat féachaint ar rannán um chuidiú an tsuímh ghréasáin lobbying.ie chun tuilleadh sonraí a fháil.

BEART      

GNÍOMHARTHA

Suíomh gréasáin an Achta um Brústocaireacht a Rialáil a rochtain

https://www.lobbying.ie

Logáil isteach ar an suíomh

 • CLICEÁIL Logáil isteach
 • IONTRÁIL do sheoladh ríomhphoist
 • IONTRÁIL do phasfhocal
 • CLICEÁIL Logáil isteach

 

Tuairisceán a Thosú

 • CLICEÁIL ar Tosaigh tuairisceán

 

1. Tréimhse an Tuairisceáin a Roghnú

 • ROGHNAIGH tréimhse an tuaisceáin (réamhshocraigh an tréimhse reatha)

 

2. Cén ní ar a ndearna tú brústocaireacht?

 • ROGHNAIGH Réimse beartais ón roghchlár anuas
 • ROGHNAIGH ní ábhartha ón roghchlár anuas
 • IONTRÁIL na Sonraí sainiúla (e.g. an beartas sainiúil, píosa reachtaíochta etc...ar a ndearna tú brústocaireacht
 • IONTRÁIL Torthaí Beartaithe (Chun tuilleadh torthaí a chur leis cliceáil an cnaipe “Cuir toradh beartaithe eile”).

 

3. Cé a rinne an bhrústocaireacht?

 • IONTRÁIL ainm an duine atá freagrach as an mbrústocaireacht

 

An raibh Oifigigh Phoiblí Shainithe nó iar-Oifigigh Phoiblí Shainithe ar bith a rinne na gníomhaíochtaí brústocaireachta a bhaineann leis an tuairisceán seo

 • Más amhlaidh atá CLICEÁIL bhí
 • Má chliceáil tú bhí IONTRÁIL ainm an OPS nó an iar-OPS a rinne an bhrústocaireacht

 

An ndearnadh an bhrústocaireacht sin thar ceann cliaint?

 • Más amhlaidh atá CLICEÁIL rinneadh
 • IONTRÁIL Uimhir CRO na heagraíochta 

Má tá ceann ag d’eagraíocht

 • CLICEÁIL ar an deilbhín cuardaigh
 • ROGHNAIGH an príomhghnó nó an phríomhghníomhaíocht ón roghchlár anuas
 • IONTRÁIL suíomh gréasáin na cuideachta má tá fáil air
 • IONRÁIL an seoladh ríomhphoist teagmhála
 • IONRÁIL an uimhir theileafóin theagmhála
 • IONRÁIL an seoladh teagmhála

4. Cén dóigh a ndearnadh an bhrústocaireacht

An bhfuil feachtas cosmhuintire á bhainistiú nó á stiúradh agat?

 • CLICEÁIL ar Tá má tá feachtas cosmhuintire á bhainistiú agat
 • IONTRÁIL sonraí na teachtaireachta
 • CLICEÁIL má bhain tú leas as ollchumarsáid ar bith (e.g. Bulc-ríomhphoist nó ollchoir phoist)
 • ROGHNAIGH sprioc na n-ollchumarsáide sin ón roghchlár anuas
 • IONTRÁIL téacs breise (roghnach)

Gníomhaíochtaí brústocaireachta

 • ROGHNAIGH cineál na gníomhaíochta ón liosta anuas
 • ROGHNAIGH méid na gníomhaíochta ón liosta anuas
 • IONTRÁIL téacs breise (roghnach)

 

5. Cad iad na hOifigigh Phoiblí Shainithe a ndearna tú brústocaireacht ar a son?

 • TOSAIGH AG CLÓ ainm an OPS chun cuardach a dhéanamh ar an OPA ar a ndearnadh brústocaireacht
 • CLICEÁIL ar ainm an OPS
 • CLICEÁIL móide ag taobh ainm an OPS chun é a chur leis an tuairisceán
 • CLICEÁIL lúide ag taobh ainm an OPS chun é a bhaint den tuairisceán

 • ROGHNAIGH an Eagraíocht ar leis an OPS ar a ndearnadh brústocaireacht ón roghchlár anuas
 • CLICEÁIL ar ainm an OPS
 • CLICEÁIL móide ag taobh ainm an OPS chun é a chur leis an tuairisceán
 • CLICEÁIL lúide ag taobh ainm an OPS chun é a bhaint den tuairisceán

 

Sábháil mar dhréacht

 • CLICÉAIL ar Sábháil mar Dhréacht

Más mian leat tuairisceán úr a thosú