Conas do Chuntas a Bhainistiú

Íoslódáil

(PDF) Size: 285 KB

Déan na bearta seo a leanas más gá duit do chuntas a bhainistiú.

 

BEART      

GNÍOMHARTHA

1. Suíomh gréasáin an Achta um Brústocaireacht a Rialáil a rochtain

https://www.lobbying.ie

2. Logáil isteach

IONTRÁIL do sheoladh ríomhphoist

IONTRAIL do phasfhocal roghnaithe

3. Fíordheimhniú dhá fhachtóir a chasadh air

CLICEÁIL ar Bainistigh Próifíl

Faoin gceannteideal fíordheimhniú dhá fhachtóir CLICEÁIL ar

CLICEÁIL sábháil

4. Pasfhocal a Athrú

CLICEÁIL ar Bainistigh Próifíl

IONTRÁIL do phasfhocal reatha

IONTRÁIL do phasfhocal úr

DEARBHAIGH do phasfhocal úr

NÓTA: ní mór do cheann amháin ar a laghad díobh seo a leanas a bheith i do phasfhocal: Uimhir, ceannlitir agus litir i gcás íochtair

CLICEÁIL ar athraigh

5. Na sonraí um Chlár a nua-shonrú

CLICEÁIL ar Bainistigh Eagraíocht

TABHAIR sonraí na heagraíochta COTHROM LE DÁTA

CLICEÁIL sábháil

CLICEÁILfaoi cheannteideal na brústocaireachta scortha má scoir tú de bheith ag brústocaireacht ar bonn buan

CLICEÁIL ok lena dhearbhú gur scoir tú de bheith ag brústocaireacht

6. Úsáideoir úr a chur le d’eagraíocht

CLICCEÁIL ar Riarachán Úsáideora

IONRÁIL seoladh ríomhphoist an úsáideora úir

IONRÁIL ainm an úsáideora úir

CLICEÁIL ar Tabhair cuireadh

7. Bulc-Iompórtáil

CLICEÁIL ar Bulc-Iompórtáil

CLICEÁIL ar Roghnaigh Comhad

BRABHSÁIL chuig an gcomhad agus roghnaigh

CLICEÁIL Oscail