Conas Clárú mar Bhrústocaire

íoslódáil

(PDF) Size: 468 KB

Déan na bearta seo a leanas chun clárú mar dhuine atá bainteach le Brústocaireacht. Is féidir leat féachaint ar rannán um chuidiú an tsuímh ghréasáin lobbying.ie chun tuilleadh sonraí a fháil.

BEART      

GNÍOMHARTHA

1. Suíomh gréasáin an Achta um Brústocaireacht a Rialáil a rochtain

https://www.lobbying.ie

2. Cuntas a chruthú

CLICEÁIL Réamhchláraigh mar bhrústocaire

 

3. Sonraí teagmhála an chuntais a iontráil

IONTRÁIL do sheoladh ríomhphoist

IONTRÁIL do phasfhocal roghnaithe

DEARBHAIGH do phasfhocal

NÓTA: caithfidh 8 gcarachtar a bheith i do phasfhocal agus caithfidh uimhir, ceannlitir agus litir i gcás íochtair a bheith ann

IONTRÁIL d’uimhir theileafóin

CLICEÁIL Cláraigh

 

4. Fíordheimhniú

CLICEÁIL ar an nasc sa ríomhphost a fuair tú

IONTRÁIL an cód a fuair tú ar an teileafón ar lobbying.ie

 

5. Logáil isteach ar an suíomh

CLICEÁIL Logáil isteach

IONTRÁIL do sheoladh ríomhphoist

IONTRAIL do phasfhocal roghnaithe

CLICEÁIL Logáil isteach

 

6. Roghnaigh an Cineál Clárúcháin

CLICEÁIL Duine AonairAn Eagraíocht

 

7. Clárú

IONTRÁIL d’ainm

NÓTA: Más rud é nach ionann d’ainm dlíthiúil agus an t-ainm coitianta a thugtar ar do ghnóthas, molaimid go gcláródh cláraithe faoin ainm dlíthiúil agus go gcuirfeadh siad tagairt don ainm is coitianta aithne ar áireamh freisin. Mar shampla: 12345 Ireland Ltd (“LobbyGroup” mar ainm trádála dó).

IONTRÁIL do sheoladh

IONTRÁIL d’uimhir theileafóin

CLICEÁIL ar thicbhosca lena dhearbhú go bhfuil an fhaisnéis ceart

 

8. An bhfuil cúis bhailí ann le moill a chur le foilseachán?

Má tá cúis bhailí ann, CLICEÁIL ar

ROGHNAIGH an chúis ón liosta ón roghchlár anuas

IONTRÁIL na sonraí sa bhosca téacs

IONTRÁIL an dáta go dtí gur cheart moilliú a chur leis an gclárú

 

9. Sábháil

CLICEÁIL Sábháil