Déan ár dTástáil Trí Chéim

1. An ceann de na daoine seo a leanas thú?

  • Fostóir ag a bhfuil níos mó ná 10 bhfostaí sa chás go ndéantar an chumarsáid ar do shon
  • Comhlacht ionadaíoch ag a bhfuil fostaí amháin ar a laghad a dhéanann cumarsáid thar ceann a chomhaltaí agus go ndéanann fostaí, a íoctar, nó sealbhóir oifige an chomhlachta an chumarsáid
  • Comhlacht abhcóide ag a bhfuil fostaí amháin ar a laghad atá ansin go príomha le ceisteanna faoi leith a phlé agus go ndéanann fostaí, a íoctar, nó sealbhóir oifige an chomhlachta an chumarsáid ar cheisteanna dá leithéid
  • Tríú páirtí atá ag fáil íocaíochta chun cumarsáid a dhéanamh thar ceann cliaint agus a thagann faoi cheann amháin de na trí chatagóir roimhe seo
  • Duine ar bith a dhéanann cumarsáid faoi fhorbairt nó faoi chriosú talún

s féidir leat tuilleadh sonraí a léamh ar an gceist seo anseo, agus go sonrach ar chriosú agus ar fhorbairt talún anseo.

2. An bhfuil cumarsáid á déanamh agat faoi “ní ábhartha”?

Is éard is ní ábhartha ann ní a bhaineann le:

  • Tionscnamh, forbairt nó mionathrú beartais phoiblí nó clár poiblí ar bith
  • Ullmhú agus leasú dlí ar bith
  • Dámhachtain deontais, iasachta, conartha ar bith, nó ceadúnais nó údaráis ar bith eile a bhaineann le cistí poiblí

seachas cur chun feidhme beartais, cláir, achtaithe nó dámhachtana dá leithéid nó ní ar bith de chineál teicniúil amháin.

Tá cumarsáid eiscthe agus díolmhaithe Is féidir leat léamh fúthu anseo.

3. An bhfuil cumarsáid á déanamh agat go díreach nó go neamhdhíreach le “hOifigeach Poiblí Sainithe”?

Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil faoi Oifigigh Phoiblí Shainithe anseo.

Má thug tú SÉ/TÁ ar na trí cheist is cosúil go bhfuil brústocaireacht á déanamh agat

Tabhair cuairt ar rannán Faisnéis do Bhrústocairí ar an suíomh gréasáin seo chun na chéad chéimeanna eile a fháil amach