Sa chás go dtéann duine i mbun gníomhaíochtaí brústocaireachta thar ceann cliaint, cé hé an duine a chláróidh agus a chuirfidh tuairisceán isteach – an cliant nó an t-ionadaí gairmiúil?

Sa chás go ndéanann duine cumarsáidí iomchuí thar ceann cliaint i gcomaoin íocaíochta, nó go ndéanann sé déanamh na gcumarsáidí iomchuí a bhainistiú nó a threorú thar ceann cliaint i gcomaoin íocaíochta, ní mór don duine sin clárú agus tuairisceán maidir le gníomhaíochtaí brústocaireachta a chur isteach. Ní mór ainm an chliaint a bheith sonraithe sa tuairisceán. I gcás den sórt sin, ní bheadh sé cuí don chliant tuairisceán a chur isteach in áit an ionadaí ghairmiúil toisc nach mbeadh sé soiléir sa tuairisceán ón gcliant an ról a bhí ag an ngairmí sa chumarsáid a dhéanamh, a bhainistiú nó a threorú.

Má thagann an gairmí fruilithe agus an cliant faoi na haon ghníomhaíochtaí brústocaireachta, is é an gairmí an duine ar cheart dó an tuairisceán a chur isteach, rud a sainaithneofaí an cliant ann.

Féadfaidh an cliant dul i mbun gníomhaíochtaí breise brústocaireachta go neamhspleách ar an ionadaí fruilithe freisin (is é sin, sa chás gurb ionann an cliant agus an duine atá ag déanamh na cumarsáide iomchuí nó atá ag bainistiú nó ag treorú dhéanamh na cumarsáide iomchuí). Sa chás sin, ba cheart don chliant agus don ghairmí fruilithe araon tuairisceáin a chur isteach. I gcásanna den sórt sin, cuireann an cliant tuairisceán isteach maidir leis na gníomhaíochtaí brústocaireachta sin nach ionann iad agus na gníomhaíochtaí brústocaireachta a rinne an brústocaire gairmiúil thar ceann an chliaint.

Má thugann gairmí fruilithe comhairle do chliant maidir le gníomhaíochtaí brústocaireachta an chliaint, agus ní dhéanann sé an chumarsáid iomchuí ná ní bhainistíonn sé ná ní threoraíonn sé déanamh na cumarsáide, is é an cliant amháin nach mór dó clárú agus tuairisceán a chur isteach

Return to FAQ  

Next

Prev