Ní “brústocaire” gairmiúil mé, ach bím ag déanamh cumarsáide le hOifigigh Phoiblí Ainmnithe thar ceann mo chliaint. An gá dom clárú?

Féadfaidh gairmithe ó raon leathan earnálacha cumarsáid a dhéanamh thar ceann cliaint. Ar ndóigh, féadfaidh daoine a dtugann brústocairí comhairleacha orthu féin brústocaireacht a dhéanamh thar ceann cliaint. Féadfaidh aturnaetha, gairmithe cánach, cuntasóirí, sainchomhairleoirí bainistíochta agus daoine eile déanamh amhlaidh freisin. Níl aon ghairm ar leith díolmhaithe san Acht.

Is é an tástáil atá leagtha amach in alt 5(1)(a) den Acht ná cé acu a dhéanann nó nach ndéanann an duine “aon chumarsáidí iomchuí thar ceann duine eile i gcomaoin íocaíochta (in airgead nó i luach airgid) nó déanamh na gcumarsáidí sin a bhainistiú nó a threorú” sa chás go dtagann an cliant faoi chatagóirí sonraithe, is iad sin, ní mór duine ag a bhfuil níos mó ná deichniúr fostaithe lánaimseartha a bheith sa chliant nó ní mór comhlacht ionadaíoch nó tathanta ag a bhfuil fostaí amháin ar a laghad a bheith sa chliant. Má thagann an duine faoin sainmhíniú sin agus go bhfuil sé ag déanamh cumarsáide le hOifigeach Poiblí Ainmnithe thar ceann cliaint maidir le ní iomchuí, measfar go bhfuil sé i mbun gníomhaíocht brústocaireachta, is cuma cé acu a fhéachann nó nach bhféachann sé air féin mar bhrústocaire.

Mar achoimre, is é an aidhm atá leis an gClár Brústocaireachta gníomhaíochtaí brústocaireachta a ghabháil, lena n-áirítear iad sin a dhéanann duine thar ceann cliaint, beag beann ar ghairm an duine atá ag déanamh ionadaíochta don chliant.

Return to FAQ  

Next

Prev