Mura gcláraím, an gcuirfear aon phionóis orm?

I gCuid 4 den Acht um Brústocaireacht a Rialáil 2015, leagtar amach forálacha forfheidhmithe nach bhfuil sceidealta le teacht i bhfeidhm go dtí bliain amháin tar éis thosach feidhme na reachtaíochta (an 1 Meán Fómhair 2015). In Alt 19 den Acht, tugtar de chumhacht don Choimisiún um Chaighdeáin imscrúdú a dhéanamh ar sháruithe féideartha. In Alt 21, ceadaítear don Choimisiún fógraí íocaíochta seasta a ghearradh i leith sáruithe áirithe ar an reachtaíocht. Ar deireadh, in Alt 20 den Acht, tugtar d’údarás don Choimisiún cionta a ionchúiseamh.

 

Return to FAQ  

 

Next

 

Prev