Más rud é gur ball de chomhlacht ionadaíoch mé agus go n-iarrann sé orm brústocaireacht a dhéanamh ar mo Theachta Dála áitiúil, cé atá freagrach as tuairisceáin a chur isteach?

 

Faoin Acht um Brústocaireacht a Rialáil 2015, ní foláir do dhaoine a thagann faoi raon feidhme an Achta agus a dhéanann cumarsáid le hOifigigh Phoiblí Shainithe ar nithe iomchuí clárú agus tuairisceáin ar ghníomhaíocht brústocaireachta a chur isteach. Is iad seo a leanas na daoine a thagann faoi raon feidhme an Achta:

-          Duine ag a bhfuil níos mó ná deichniúr fostaithe;

-          Comhlacht ionadaíoch nó comhlacht tathanta ag a bhfuil fostaí amháin nó níos mó;

-          Brústocaire gairmiúil a n-íoctar leis chun cumarsáid a dhéanamh thar ceann cliaint a thagann faoi na catagóirí roimhe seo; nó

-          Aon duine a dhéanann cumarsáid ar fhorbairt talún nó ar chriosú talún.

Is ar an duine a dhéanann, a bhainistíonn nó a threoraíonn an ghníomhaíocht brústocaireachta atá an fhreagracht as clárú agus as tuairisceáin a chur isteach. Is féidir le comhlacht ionadaíoch a bhfuil cumarsáid á déanamh aige thar ceann a chuid ball dul i mbun gníomhaíochtaí brústocaireachta ar leibhéal an phobail, agus aird á chuid ball á tarraingt aige ar ní ar leith. I gcás den sórt sin, is ar an gcomhlacht ionadaíoch, agus ní an ball aonair, atá an oibleagáid chun clárú agus tuairisceán ar an ngníomhaíocht brústocaireachta a chur isteach.

Return to FAQ  

Next

Prev