Más rud é go ndéanann Oifigeach Poiblí Sainithe teagmháil liom agus nár thosaigh mé an teagmháil, an meastar gurb ionann í sin agus brústocaireacht?

Ní dhéantar aon dealú leis an Acht um Brústocaireacht a Rialáil 2015 maidir leis an duine a thosaíonn teachtaireacht iomchuí. Más rud é go ndéanann Oifigeach Poiblí Sainithe teagmháil le duine a thagann faoi raon feidhme an Achta agus go ndéanann an duine sin teachtaireacht iomchuí, ba ghá í a thaifeadadh, beag beann ar cén duine a thosaigh an comhrá.

 

Return to FAQ  

 

Next

 

Prev