Má tá “bratghrúpa” agus craobhacha beaga réigiúnacha araon ag eagraíocht, cé hé an ceann a chláróidh?

Tá bratchomhlacht mór agus eagraíochtaí beaga gaolmhara ag eagraíochtaí áirithe. Is féidir go bhfuil ceanncheathrú ag cinn eile, áit a ndéantar maoirseacht ar oibríochtaí na bhfochuideachtaí.

Ina lán cásanna, is í an cheanncheathrú nó an bhrateagraíocht amháin a théann i mbun gníomhaíocht brústocaireachta thar ceann an eintitis mhóir. Mar sin féin, bíonn gníomhaíochtaí brústocaireachta níos casta ná sin i gceist le heagraíochtaí eile. Mar shampla, is féidir go dtreoróidh an bhrateagraíocht nó an cheanncheathrú gníomhaíocht brústocaireachta i measc na leibhéal eile den eagraíocht. I gcásanna eile, is í balleagraíocht nó fochuideachta a stiúrann a gníomhaíocht brústocaireachta féin. Má tá níos mó ná 10 bhfostaí ag an eintiteas mór, tiocfaidh sé faoi raon feidhme an Achta. Má tá an eagraíocht bheag comhdhéanta go príomha d’oibrithe deonacha, ní thiocfaidh sí faoi raon feidhme an Achta.

Ar aon slí, is ar an leibhéal ag a ndéantar cumarsáidí brústocaireachta nó ag a ndéantar déanamh na gcumarsáidí a bhainistiú nó a threorú atá an fhreagracht as clárú agus as tuairisceáin maidir le gníomhaíocht brústocaireachta a chur isteach, fad a thagann an eagraíocht lena mbaineann faoi raon feidhme an Achta. Mar sin, ní mór a mheas cé acu a thagann nó nach dtagann an leibhéal sin faoi raon feidhme an Achta.

Má tá an feachtas brústocaireachta á threorú ag an gceanncheathrú nó ag an mbratghrúpa ag a bhfuil níos mó ná 10 bhfostaí, is í an eagraíocht sin nach mór di clárú agus tuairisceán a chur isteach. Má tá an feachtas brústocaireachta á threorú ag cumann ag leibhéal níos ísle nó ag fochuideachta (ag a bhfuil níos mó ná 10 bhfostaí), is ar an eagraíocht sin, agus ní ar an gceanncheathrú, a bheidh an fhreagracht as clárú agus as tuairisceán a chur isteach. Ar deireadh, má tá an feachtas brústocaireachta á threorú ag cumann ag leibhéal níos ísle ag a bhfuil níos lú ná 10 bhfostaí (gan an ghníomhaíocht brústocaireachta a bheith á déanamh ag an mbratchomhlacht agus gan déanamh na gníomhaíochta brústocaireachta a bheith á bhainistiú ná á threorú ag an mbratchomhlacht), ní bheidh ar an gcumann ag leibhéal níos ísle clárú toisc nach dtiocfaidh sé faoi raon feidhme an Achta.

Beidh an méid sin ag brath ar an bhfeachtas brústocaireachta atá i gceist, áfach. Is féidir gur gá do leibhéil éagsúla den eagraíocht clárú go neamhspleách ar a chéile sa chás go bhfuil siad ag stiúradh gníomhaíochtaí brústocaireachta ar leith. Mar an gcéanna, is féidir gur gá gníomhaíocht atá faoi stiúir ag bratghrúpa mór a chlárú, cé nach dtiocfaidh aon ghníomhaíocht brústocaireachta atá á stiúradh ag fochuideachta dá chuid faoi raon feidhme an Achta.

 

Return to FAQ  

Next

Prev