Má labhraím go neamhfhoirmiúil le hOifigeach Poiblí Sainithe, an ionann é sin agus brústocaireacht?

Ní dhéantar aon idirdhealú san Acht um Brústocaireacht a Rialáil 2015 maidir leis an áit a ndearnadh cumarsáid iomchuí ná maidir lena fhoirmiúla atá teachtaireacht iomchuí. Má dhéanann duine a thagann faoi raon feidhme na reachtaíochta cumarsáid le hOifigeach Poiblí Sainithe maidir le ní iomchuí, is ionann é sin agus brústocaireacht, is cuma cé chomh foirmiúil a bhí an comhrá agus an áit a ndearnadh é.

 

Return to FAQ  

 

Next

 

Prev