Le linn feachtas toghcháin, an leanann Teachtaí Dála agus Airí lena bheith ina nOifigigh Phoiblí Ainmnithe?

Áirítear le hOifigigh Phoiblí Ainmnithe Airí agus Airí Stáit, Comhaltaí den Dáil agus den Seanad, Comhaltaí de Pharlaimint na hEorpa do na toghcheantair Éireannacha, Comhaltaí d’údaráis áitiúla, comhairleoirí speisialta agus catagóirí forordaithe de státseirbhísigh agus de sheirbhísigh phoiblí.

A luaithe a thoghtar iad agus a ghlacann siad a suíochán, meastar gur Oifigigh Phoiblí Ainmnithe iad comhaltaí den Dáil. A luaithe a fhógraítear toghchán, scoireann Teachtaí Dála dá bheith ina dTeachtaí Dála agus, dá bhrí sin, scoireann siad dá bheith ina nOifigigh Phoiblí Ainmnithe.

Mar sin féin, leanann Airí agus Airí Stáit san oifig le linn tréimhse thoghcháin agus is Oifigigh Phoiblí Ainmnithe iad le linn na tréimhse sin dá bharr. Is amhlaidh an scéal i gcás comhaltaí den Seanad.

 

Return to FAQ  

 

Next

 

Prev