Conas is eol dom gur Oifigeach Poiblí Sainithe atá i nduine?

In alt 6 den Acht um Brústocaireacht a Rialáil 2015, leagtar amach na catagóirí daoine a mheastar a bheith ina nOifigigh Phoiblí Shainithe chun críocha an Achta. Ceanglaítear leis an Acht freisin go bhfoilsíonn comhlachtaí seirbhíse poiblí liosta de na daoine aonair sin laistigh dá n-eagraíocht, lena n-áirítear ainm an duine, grád an duine agus sonraí achoimre faoi ról agus fhreagrachtaí an duine. Cé go ligtear do bhrústocairí cuardach a dhéanamh ar ainm Oifigigh Shainithe Phoiblí leis an mbunachar sonraí ar an gClár Brústocaireachta, meastar gurb é an liosta a fhoilsíonn an comhlacht seirbhíse poiblí an acmhainn chríochnúil.

 

Return to FAQ  

 

Next

 

Prev