Conas faisnéis mhíchruinn a thuairisciú

Tá dhá chineál faisnéise ann ar féidir iad a thuairisciú don Choimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí mar fhaisnéis atá míchruinn, as dáta nó míthreorach.

  1. Tuairiscí déanta ag duine lena mbaineann an fhaisnéis, mar shampla;
  • an cláraí féin
  • duine atá ainmnithe sa tuairisceán brústocaireachta

Féadfaidh an Coimisiún tuairisciú faisnéis mhíchruinn a mheas faoi alt 10(5) den Acht agus cinneadh a dhéanamh maidir le cibé an bhfuil an fhaisnéis le leasú nó le scriosadh.

Más tusa an cláraí nó má tá tú ainmnithe i dtuairisceán atá déanta ag tríú páirtí agus má chreideann tú go bhfuil an fhaisnéis míchruinn tuairiscigh an fhaisnéis tríd an gclár trí chliceáil ar an gcnaipe “Tuairiscigh faisnéis mhíchruinn” ar thaobh na láimhe deise den tuairisceán, nó i scríbhinn trí litir a sheoladh chuig an gCoimisiún nó ríomhphost a sheoladh chuig info@lobbying.ie. Ní mór fianaise maidir leis an gcúis a bhfuil an fhaisnéis míchruinn, as dáta nó míthreorach, a sholáthar. Nuair a dhéanann an Coimisiún cinneadh faoi alt 10(5), cuirfear é sin in iúl don duine a bhfuil an tuairisc á déanamh aige/aici. 

  1. Tuairiscí á ndéanamh ag duine nach mbaineann an fhaisnéis leis/léi, mar shampla, cláraí eile, ball den phobal etc. Sna cásanna seo, ní féidir an t-iarratas a mheas faoi alt 10(5) den Acht.

 

Má chreideann tú go bhfuil faisnéis nach mbaineann leat ar an gClár atá mícheart, neamhiomlán nó míthreorach, is féidir leat an méid sin a phlé leis an gCoimisiún. Féadfaidh an Coimisiún aon fhaisnéis a thugtar faoina bhráid mar chuid dá fhreagrachtaí maoirseacht a dhéanamh ar chomhlíontacht leis an Acht a mheas. 

Cuir an fhaisnéis in iúl i scríbhinn i litir nó seol ríomhphost chuig info@lobbying.ie