General

Cad a tharlóidh mura bhfuilim ag seoladh gníomhaíochtaí brústocaireachta a thuilleadh?

A luaithe a bheidh tú cláraithe ar an gClár Brústocaireachta, beidh oibleagáid ort tuairisceán maidir le gníomhaíochtaí brústocaireachta a chur isteach ag deireadh gach tréimhse tuairisceáin.  Beidh oibleagáid ort déanamh amhlaidh fiú amháin i gcás nár sheol tú aon ghníomhaíochtaí brústocaireachta le linn tréimhse tuairisceáin.  (Féach ceist choitianta 29 thuas maidir le tuairisceáin “nialasacha”.)

Foráiltear le halt 11(4), áfach, gurb amhlaidh, maidir le haon duine atá scortha go buan de ghníomhaíochtaí brústocaireachta a sheoladh, go bhféadfaidh sé fógra a thabhairt don Choimisiún um Chaighdeáin á rá go bhfuil sé scortha go buan de na gníomhaíochtaí sin a sheoladh.  Tugtar ar lobbying.ie saoráid trínar féidir le duine a thaifeadadh ina sonraí clárúcháin go bhfuil sé scortha go buan de ghníomhaíocht brústocaireachta a sheoladh.

 Maidir le duine a thaifead go bhfuil sé scortha go buan de ghníomhaíocht brústocaireachta a sheoladh, foráiltear le halt 12(2) den Acht nach gceanglófar air a thuilleadh tuairisceáin maidir le gníomhaíochtaí brústocaireachta (tuairisceáin nialasacha san áireamh) a chur isteach.

 Dá bhrí sin, féadfaidh aon duine cláraithe ar deimhin leis go bhfuil sé scortha go buan de ghníomhaíocht brústocaireachta a sheoladh a logáil isteach ina chuntas ar lobbying.ie agus a thaifeadadh ina shonraí Clárúcháin go bhfuil sé scortha go buan de ghníomhaíocht brústocaireachta a sheoladh.

 

Return to FAQ  

 

Prev