Cad a tharlóidh más rud é go bhfuilim cláraithe agus nár sheol mé aon ghníomhaíochtaí brústocaireachta le linn tréimhse tuairiscithe?

A luaithe a bheidh tú cláraithe ar an gClár Brústocaireachta, beidh oibleagáid ort tuairisceán maidir le gníomhaíochtaí brústocaireachta – tuairisceán nialasach ina measc – a chur isteach ag deireadh gach tréimhse tuairisceáin.

Mura bhfuil sé ar intinn agat gabháil do ghníomhaíocht brústocaireachta sa todhchaí, féadfaidh tú an méid sin a chur in iúl i do shonraí clárúchán tríd an rogha “Scoir go Buan de Ghníomhaíochtaí Brústocaireachta” a roghnú.

Más rud é nár sheol duine atá cláraithe ar an gClár Brústocaireachta aon ghníomhaíochtaí brústocaireachta le linn tréimhse tuairisceáin, foráiltear le halt 12(3) den Acht go luafar an méid sin sa tuairisceán don tréimhse sin i.e. ní mór don duine tuairisceán “nialasach” a chur isteach.  Is féidir le duine cláraithe tuairisceán nialasach a chomhdú ar lobbying.ie i gcúinsí den sórt sin.  Is féidir tuilleadh faisnéise faoi thuairisceán nialasach a chomhdú a fháil ar ár leathanach “Tuairisceáin Nialasacha”

Má chuir tú in iúl i do shonraí clárúcháin go bhfuil tú Scortha go Buan de Ghníomhaíochtaí Brústocaireachta a sheoladh, ní cheanglófar ort a thuilleadh tuairisceáin maidir le gníomhaíochtaí brústocaireachta a chur isteach.

 

Return to FAQ  

 

Next

 

Prev