An ndéanann riachtanais an Achta cur isteach ar rúndacht cliaint?

 

Féadfaidh gairmithe ó raon leathan earnálacha cumarsáid a dhéanamh thar ceann cliaint

Ní gá rúndacht cliaint a shárú chun comhlíonadh an Achta a áirithiú. Mar gheall ar an leibhéal faisnéise atá ag teastáil I dtuairisceán, níor cheart go mbeadh gá ann le faisnéis faoi dhíospóireacht rúnda a chur ar fail ann. Dá dtiocfadh cás den sort sin chun cinn, dhéanfaí measúnú air bunaithe ar na fíricí ar leith a bhaineann leis agus aire a thabhairt ar forálacha alt 14 den Achta maidir le foilsiú moillithe.

Mar gheall ar an leibhéal faisnéise atá ag teastáil i dtuairisceán, níor cheart go mbeadh gá ann le faisnéis faoi dhíospóireacht rúnda a nochtadh ann. Ina theannta sin, a luaithe atá gníomh brústocaireachta déanta mar thoradh ar ordú a fháil ón gcliant, ní hí an chumarsáid ón gcliant an chumarsáid nach mór a nochtadh. Ina ionad sin, is í an chumarsáid ón Oifigeach Poiblí Ainmnithe an chumarsáid nach mór a nochtadh. Ní fhágann rúndacht cliant go mbaintear an oibleagáid reachtúil um brústocaireacht inchláraithe a thuairisciú.

Return to FAQ  

Next

Prev