An meastar gurb ionann postálacha sna meáin shóisialta agus brústocaireacht?

Is é an t-ábhar agus ní an modh cumarsáide a shocraíonn cé acu ba cheart í a thaifeadadh mar ghníomhaíocht brústocaireachta. I gcásanna áirithe, measfar an úsáid as na meáin shóisialta a bheith ina “teachtaireacht iomchuí” de réir an tsainmhínithe atá in alt 5(4) den Acht um Brústocaireacht a Rialáil 2015. Mar shampla, ní mheasfaí de ghnáth gurbh ionann agus brústocaireacht Tvuít atá dírithe ar lucht féachana leathan agus nach bhfuil dírithe ar dhuine aonair. Mar sin féin, más rud é go seoltar Tvuít chuig faighteoir aonair nó go bhfuil Oifigeach Poiblí Sainithe clibeáilte sa Tvuít, d’fhéadfadh gur bhrústocaireacht í. Bheadh sé ag brath ar cé acu a bhaineann nó nach mbaineann ábhar na Tvuíte le ní iomchuí agus cé acu a thagann nó nach dtagann an duine atá á seoladh laistigh de raon feidhme an Achta.

 

Return to FAQ  

 

Next

 

Prev