An méadófar an liosta d’Oifigigh Shainithe Phoiblí san am atá le teacht?

Foráiltear le halt 6 den Acht um Brústocaireacht a Rialáil 2015 go bhféadfaidh an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe oifigigh phoiblí a leagan síos mar Oifigigh Phoiblí Shainithe faoin Acht. Chuir an tAire in iúl go bhfuil sé ar intinn aige an liosta a mhéadú am éigin san am atá le teacht. Níor socraíodh aon dáta chuige sin go fóill agus níl cinneadh déanta ar na poist eile agus na heagraíochtaí eile a d’fhéadfadh a bheith san áireamh ann. Féadfar aon cheisteanna ina leith a chur ar an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

 

Return to FAQ  

 

Next

 

Prev