An ionann agus gníomhaíocht brústocaireachta cumarsáid idir páirtí polaitíochta agus a ionadaithe tofa (oifigigh phoiblí ainmnithe)?

Imríonn páirtithe polaitíochta ról tábhachtach maidir le forbairt beartais, agus iad ag obair lena gcomhaltaí – comhaltaí tofa ina measc – chun beartais an pháirtí a fhorbairt nó a mhionchoigeartú. Tá sé tábhachtach go mbíonn páirtithe polaitíochta in ann beartais agus ardáin chláir a bhreithniú agus a fhorbairt i gcomhairle lena gcomhaltaí.  Is é a bheidh i gceist leis sin go minic ná go rachaidh páirtithe i mbun comhairliúcháin inmheánaigh de chineál éigin ar nithe a mheasfaí gur “nithe iomchuí” iad faoin Acht.  I gcás go mbeidh páirtí polaitíochta ag déanamh cumarsáid lena ionadaithe tofa (oifigigh phoiblí ainmnithe) maidir le ní iomchuí, d’fhéadfadh, dá bhrí sin, go dtiocfadh an ní sin faoin sainmhíniú ar ghníomhaíocht brústocaireachta.

Cé nach bhfuil aon fhoráil shonrach ann chun cumarsáidí den sórt sin a dhíolmhú ón sainmhíniú ar ghníomhaíocht brústocaireachta, tá an Coimisiún um Chaighdeáin den tuairim nach dóigh go raibh sé i gceist cumarsáidí inmheánacha páirtí a thabhairt faoi raon feidhme an Achta ná a cheangal go gcuirfí ar áireamh iad i dtuairisceáin chuig an gClár Brústocaireachta.

I gcás go ndéanfaidh páirtí polaitíochta cumarsáid lena ionadaithe tofa (oifigigh phoiblí ainmnithe) ina gcáil mar chomhaltaí den pháirtí agus/nó ina gcáil mar urlabhraithe páirtí i ndáil le haon bheartas poiblí nó aon chlár poiblí a thionscnamh, a fhorbairt nó a mhodhnú nó i ndáil le hachtachán a ullmhú nó a leasú, ní mheasfar gur gníomhaíocht brústocaireachta í an chumarsáid sin.

 

Return to FAQ  

 

Next

 

Prev