An ionann agus brústocaireacht na nithe seo a leanas a bhaineann le húdaráis áitiúla?

(a) Próisis iarratais phleanála

Is ábhair chur chun feidhme atá in iarratas pleanála a chur isteach agus atá in agóid a dhéanamh ar iarratas pleanála agus ní mheastar gurb ionann iad agus brústocaireacht dá bharr.

IS FÉIDIR go measfar gurb ionann agus brústocaireacht teachtaireacht ina dtacaítear le hiarratas nó ina gcuirtear i gcoinne iarratais sa chás go bhféachtar san iarratas le beartas nó le plean reatha a mhionathrú. Mar shampla, má fhéachtar in iarratas pleanála le dhá theach a thógáil ar mhír nach gceadaítear sa phlean forbartha reatha ach do theach amháin uirthi – ní ionann an t-iarratas féin agus brústocaireacht. Mar sin féin, má dhéantar teachtaireacht chun tacú leis an iarratas, is féidir go measfar go bhfuil brústocaireacht i gceist leis toisc go bhfuiltear ag féachaint san iarratas le mionathrú a dhéanamh ar an bplean bunaithe.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, féach na Treoirlínte maidir leis an mbrústocaireacht i dtaca le criosú agus le forbairt talún.

(b) Teagmháil a dhéanamh le comhairleoir maidir le hiarratas criosaithe

Foráiltear san Acht um Brústocaireacht a Rialáil 2015 go bhfuil brústocaireacht á déanamh ag duine ar bith a sheolann cumarsáid le hOifigeach Poiblí Sainithe ar fhorbairt talún nó ar chriosú talún agus nach foláir dó clárú dá bharr.

(c) Teagmháil a dhéanamh le comhairleoir ar ní pearsanta (mar shampla, cárta liachta nó tithíocht shóisialta)

Foráiltear i bhfo-alt 5(5)(a) den Acht gur díolmhaithe atá teachtaireachtaí a dhéanann duine aonair nó a dhéantar thar ceann duine aonair a bhaineann lena ghnóthaí príobháideacha féin maidir le ní ar bith seachas forbairt talún nó criosú talún (cé is moite de phríomhtheach príobháideach an duine aonair). Is díolmhaithe freisin atá gnóthaí pearsanta amhail cárta liachta agus tithíocht shóisialta.

 

 

Return to FAQ  

 

Next

 

Prev