An gá dom clárú sula dtiocfaidh mé le chéile le hOifigeach Poiblí Sainithe?

Níl aon cheanglas ann chun clárú go dtí go mbeidh tús curtha ag duine le gníomhaíocht brústocaireachta. Faoin Acht um Brústocaireacht a Rialáil 2015, ceanglaítear ar duine atá i mbun gníomhaíochtaí brústocaireachta clárú agus tuairisceán ar ghníomhaíocht brústocaireachta a chur isteach laistigh de 21 lá ó dheireadh na chéad tréimhse iomchuí ina dtosaíonn sé ar ghníomhaíochtaí brústocaireachta. Mar shampla, más rud é gur le linn mhí Dheireadh Fómhair a dhéanann duine brústocaireacht den chéad uair, rinneadh an ghníomhaíocht sin laistigh den tréimhse iomchuí ón 1 Meán Fómhair go dtí an 31 Nollaig. Sa chás sin, ceanglaítear ar an duine clárú agus a chéad tuairisceáin a chur isteach faoin 21 Eanáir, is é sin, 21 lá tar éis dheireadh na tréimhse iomchuí.

Return to FAQ  

Next

Prev