An bhfuil feidhm ag an Acht maidir le teachtaireachtaí a dhéantar lasmuigh d’Éirinn?

Duine nó eagraíocht atá ag seoladh teachtaireachta chuig Oifigeach Poiblí Sainithe ar bith sa chás go dtagann an idirghníomhaíocht sin leis na sainmhínithe atá san Acht (is é sin, duine atá ag seoladh teachtaireachta, faoi raon feidhme an Achta, chuig Oifigeach Poiblí Sainithe maidir le ní iomchuí), ceanglaítear air/uirthi clárú mar bhrústocaire agus an teachtaireacht a thuairisciú ina thuairisceán/tuairisceán le haghaidh na tréimhse lena mbaineann. Ní dhéantar aon dealú san Acht maidir leis an áit a ndéantar an teachtaireacht.

Níl an cinneadh ar cé acu a thagann nó nach dtagann teachtaireacht lasmuigh den dlínse ag brath ar an gceist aonair faoi cé acu a dhéantar nó nach ndéantar í go fisiciúil lasmuigh den tír. Déanfar gach cás a athbhreithniú bunaithe ar a fhíricí féin chun a fháil amach cé na cúinsí ina dtiocfadh teachtaireacht laistigh de dhlínse nó lasmuigh di agus cé acu a bheadh nó nach mbeadh feidhm ag an Acht agus conas a d’fhéadfadh feidhm a bheith ag an Acht maidir leis.

Aithnítear go bhféadfadh fadhbanna a bheith ag baint le cur i bhfeidhm allchríche an Achta. Tugtar spreagadh do gach duine de na hOifigigh Phoiblí Shainithe Éireannacha lasmuigh den Stát atá i mbun brústocaireachta cloí le brí na reachtaíochta chun trédhearcacht a chinntiú.

 

Return to FAQ  

 

Next

 

Prev