An bhfuil aon oibleagáidí ann ar Oifigigh Phoiblí Shainithe? An gá dóibh clárú?

San Acht um Brústocaireacht a Rialáil 2015, ní leagtar aon cheanglais ar Oifigigh Phoiblí Shainithe clárú, tuairisceáin a chur isteach ná faisnéis atá i dtuairisceáin arna gcur isteach ag brústocairí a bhailíochtú. Mar sin féin, tá oibleagáidí faoi ionstraimí eile ar Oifigigh Phoiblí Shainithe go fóill, lena n-áirítear reachtaíocht um eitic, reachtaíocht um shaoráil faisnéise, agus cóid iompair. Cé nach bhfuil aon oibleagáidí foirmiúla ar Oifigigh Phoiblí Shainithe faoin Acht, tá roinnt dea-chleachtas sainaitheanta ag an gCoimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí. Tá siad sin leagtha amach sna Treoirlínte d’Oifigigh Phoiblí Shainithe, sna Treoirlínte do TDanna, do Sheanadóirí agus do FPEnna, agus sna Treoirlínte do Bhaill d’Údaráis Áitiúla. Tá gach ceann de na cáipéisí sin ar fáil ar ár suíomh Gréasáin.

 

Return to FAQ  

Next